Eksperdilugu: Liiga palju head pole enam hea

Mis juhtub, kui me oleme liiga sarnased? Kui nn kloonimine on meeskonda juba tupikusse viimas, on seda meeskonnasiseselt ilma välise abita raske märgata ja veel raskem diagnoosida. Olgu ettevõtte eesmärgid millised tahes, käitumismallide mitmekesisus on oluline võti edu saavutamiseks.

Hindajate kultuur

Hindaja

Kriitilist mõtlemist, kriitikat ja isegi küünilisust täis kultuur tekib siis, kui meeskonnas on liiga palju Hindajaid. Samamoodi nagu Koordineerija täiskasvanulikkus, võib Hindaja loogiline ja analüütiline mõtlemisvõime tunduda tööintervjuul paljulubava omadusena. Samas tähendab liiga paljude Hindajate olemasolu, et uusi ideid kuigi palju ei teki, sest need surutakse alla enne, kui neile üldse võimalus antakse. Selline rusutud atmosfäär mõjutab otseselt teiste töötajate tegevust, mis tähendab, et loomingulised inimesed nagu Innovaatorid ei julge oma mõtteid enam avaldada, kartes, et neid naeruvääristatakse või heidetakse idee koheselt kõrvale. Kui organisatsioon tegeleb lakkamatu analüüsimisega, siis hakkab see kiiresti stagneeruma ilma, et suudetaks välja nuputada, mis töötajate madalat motivatsiooni põhjustab.

Võimaluste otsijate kultuur

Võimaluste otsija

Müügimeeskonnad palkavad tavaliselt Võimaluste otsijaid nende entusiasmi, kiire taibu, veenvuse ja hea jutu pärast. Selline meeskond on väga elav ja jutukas, mis paneb imestama, et tihe suhtlus klientidega ei too piisvalt käivet ega kasumit. Vaatamata sellele, et teenust müüakse suure entusiasmiga, võib meeskonnas puududa süsteemne lähenemine, mis tagaks klientidega tegelemise pärast esimest müüki. Samuti võib esineda raskusi klientidele antud kõikide lubaduste täitmisega. Seetõttu kaotavad kliendid meeskonna suhtes usaldus. Projektid jäetakse korralikult lõpetamata ning kliendid pettuvad, sest huvi nende vastu on pärast entusiastlikku algust langenud.